Informacje prawne

Wniosek o pomoc? tędy prosze.

Popanz Productions
Benjamin Ketzel
Vogelsanger Str. 195a
50825 Köln

Numer podatkowy: 214/5109/3021
Nr VAT.: DE278528171

Rozstrzyganie sporów online zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ODR

Istnieje unijna platforma do pozasądowego rozwiązywania sporów online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w jakimkolwiek postępowaniu arbitrażowym dotyczącym konsumentów i nie jesteśmy do tego przygotowani.